A SULIMOTIVÁTOR Klub rendezvényei hozzájárulhatnak ahhoz, hogy szemléletformálással, hivatásukban kiemelkedő emberekkel való interaktív beszélgetéseken, előadásokon, klubrendezvényeken keresztül gyermekeink a kortársaikhoz képest nyitottabbá és tájékozottabbá váljanak, s így középiskolás, egyetemista korukra már naprakész válaszokat adhassanak a jövő kihívásaira, hiteles tapasztalatok és információk birtokában hozzanak meg számukra életre szóló, fontos döntéseket.

A SULIMOTIVÁTOR Klub rendezvényeihez csatlakozva új kapcsolatokat építhetünk, melyek folyamatos ápolásával értékmegőrző közösség tud kialakulni az egyes eseményeken résztvevő fiatalok és felnőttek soraiból.

Kinek szólnak ezek a klubesemények?

Mindazoknak a fiataloknak és szülőknek, akik

  • nyitottak különféle ismeretekre és szívesen beszélgetnek egy-egy adott téma „szakértőivel”
  • akár már fiatalon értelmezni akarják az őket körülvevő eseményeket és részletinformációk helyett mélyebb összefüggéseket is szeretnének megérteni
  • belátják, hogy környezetükre hatással tudnak lenni
  • az értékes személyes kapcsolatokat már a fiatalabb életkorban is az átlagosnál tudatosabban építeni akarják
  • keresik motivált, inspiráló és kreatív fiatalok, illetve felnőttek társaságát

 Találkozz gondolkodásmódjára igényes kortársakkal és ne sodródj a tömeggel: légy szemléletformáló és hass erőteljesen környezetedre!