Értékekről, a következő generációról és a teljesítményről… kötetlenül Csisztu Zsuzsával

Mindig különleges élmény különleges emberekkel találkozni.

Meghallgatni őket, hogy milyen út és mennyi munka áll a háta mögött annak a személynek, akit benne megismerhettünk. Meghökkentő a produktivitásuk, elgondolkodtató, hogy hogyan lehet rengeteg dologgal és üggyel magas színvonalon foglalkozni? Biztosan kell hozzá az igényesség, amellyel az ember a profizmusra törekszik, és nagy valószínűséggel kell az a lendület is, hogy mindenbe motiváltan és lelkesen kezdjen bele valaki.

Szerencsés, ha ezt a mentalitást az ember át tudja adni másoknak és bátorítani tudja őket, ám még szerencsésebb az, ha nem csak szűkebb, de tágabb környezetünkre, és ezáltal sokak életére is hatni tudunk.

Részben ezért volt öröm a találkozás Dr. Csisztu Zsuzsával, mert ő egyike azoknak, akik komolyan tesznek azért, hogy iskolások és szüleik életében változások történjenek. A két egykori sikeres sportoló, Csisztu Zsuzsa és Vincze Ottó ma iskolákban tart előadásokat az egészséges életmódról. A szemléletformáló előadásokon saját tapasztalataikon keresztül hívják fel a gyerekek figyelmét többek között az egészséges táplálkozásra, a személyes felelősségvállalásra és az idegennyelv-tanulás jelentőségére.

Örömet jelentett számunkra a beszélgetés amiatt is, mert nem csak motivációban, hanem az általa és a SULIMOTIVÁTOR által képviselt értékekben is hasonlóan gondolkodunk. Ráadásul az már önmagában is értékesnek mondható, ha valaki fektet a következő generációba. Szülőként, felnőttként, vagy akár több területen kiemelkedő szakemberként akarjunk saját gyermekeinknek és kortársaiknak olyan ismereteket, értékrendet és tartalmat átadni, ami a felnőtt korba lépve is szilárd alapnak bizonyul majd az életükben.

És ne csak megalapozzuk a fiatalok életét, mentalitás, gondolkodásmód, szokások, készségek tekintetében, hanem minden lehető alkalommal erősítsük is azt bennük. Mutassunk olyan irányokat, amelyek felé érdemes a 21. században egy fiatalnak elindulnia, hiszen hosszú távon mindig bebizonyosodik, hogy az alapértékek nem változnak.

Sokan kritikával illetik a felnőtteket, hogy nem értik meg a fiatalabb generációt. A fiatalok önbizalma azonban egy természetes jelenség, amit egyrészt fontos erősíteni bennük, másrészt viszont abban is érdemes megerősíteni őket, hogy akarják felülmúlni az előttük álló generációkat, és ne mondjanak le arról a belső szándékról, hogy jobban akarják tenni a feladataikat elődeiknél. S ha ez a szándékuk tisztelettel és alázattal párosul, akkor biztosan számtalanszor lesz alkalmuk ráébredni arra, hogy bőven van mit tanulniuk az életkorban és teljesítményben előttük járóktól.

Ahogyan mi, az idősebb generációt képviselők is elismerhetjük, hogy szintúgy tanulhatunk a fiataloktól. Természetes, hogy másképpen, más szemszögből látjuk a dolgokat, s nézőpontjaink különbözősége olykor nézeteltérésekben is megnyilvánulhat. A kérdés csupán az, hogy ezt hogyan tudjuk egymással érett módon megvitatni.

Közismert tény, hogy a fiatalok olyan ember véleményét fogadják el, akinek a személye hitelessé vált előttük. De hitelessé válni erőfeszítések, eredmények és értékek nélkül lehetetlen küldetés. Ha kellően bölcs egy fiatal, olyan felnőttek példájára tekint, akinek az élete hosszabb távú perspektívát és motivációt jelenthet számára, s jó hatással lehet személyes jövőjének alakulására.

Csisztu Zsuzsában e rövid beszélgetés kapcsán is egy ilyen hölgyet ismerhettünk meg. Komoly szakmai teljesítmény áll mögötte, s a múltban elért sikereivel nem megelégedve állandóan törekszik az új eredményekre, keresi a feladatokat, s a hasznos társadalmi munkákat. Végezetül, de nem utolsósorban az általa fontosnak tartott értékekről szélesebb nyilvánosság előtt is vállalja véleményét, mivel szűkebb környezetén kívül is fontos számára a következő generáció jövője.

És zárásként hadd idézzük saját magát, a nemrégiben megjelent Kisgyerek, kis gond – ez valami vicc? című könyvéhez előszóként mondott gondolataival:

„Ráismerhettek az állandó útitársként mellénk szegődő dilemmáinkra és töprengéseinkre is, hogy vajon jól csináljuk-e mindazt, amit szülőként alkotunk. Fogalmunk sincs. Garanciát senki sem ad semmire. Ez egy ilyen utazás, erre fizettünk be, és nincs az az utazási iroda, amelyiken számon kérhetnénk a szolgáltatást. Mert azt mi magunk nyújtjuk, jól vagy rosszul. Mi is hibázunk, mert szülők vagyunk.”

…ezúton is köszönjük ezt a tartalmas beszélgetést!

 

“Értékekről, a következő generációról és a teljesítményről… kötetlenül Csisztu Zsuzsával” bejegyzéshez 1 hozzászólás

  1. Én köszönöm a lehetőséget. Remékem aktívan folytathatjuk a közös munkát a fiatalokért!

    Válasz

Szólj hozzá!