Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás

Az adatkezelési és adatvédelmi tevékenység a Sulimotivátor honlapján Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik.

 

Az adatok kezelésének célja

A felvételeket és a dokumentumban feltüntetett adatokat a Sulimotivátor nyomtatott kiadványban illetve honlapján- az adatról rendelkező személy által történő visszavonásig –elhelyezheti a dokumentálása céljából. Az öt év letelte után a felvételt töröljük, és nem kerül további felhasználásra.

A Sulimotivátor honlapján történő eseményekre való jelentkezéshez szükséges adatokat a Sulimotivátor harmadik személynek nem adja át. A sulimotivátor munkatársai teljeskörűen védi az adatokat. Események jelentkezésekor csak név és e-mail cím megadása szükséges.

Az eredetileg rögzített felvételhez kizárólag a Sulimotivátor munkatársai férhetnek hozzá, azt kizárólag a fenti jelzett célú megjelentetésre használja fel, azt harmadik személynek nem adjuk át. A Sulimotivátor megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy személyes adatait védje, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, illetve azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

Az adatkezelő személye és elérhetősége

Név: Czerovszki Zoltán

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 80/a

Telefon: +36 30/933-1819

E-mail: info@sulimotivator.hu

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

Tájékoztatás kéréshez való jog

A fent jelzett elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Sulimotivátortól arra vonatkozóan, hogy az adatokat felhasználtuk-e ill. milyen célra használtuk fel. Megkeresésére legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségére küldött levélben tájékoztatást nyújtunk.

 

Helyesbítéshez való jog

Képmás esetében a helyesbítésének joga nem értelmezhető. Amennyiben az azonosításra szolgáló adatok, vagy a dokumentumban szereplő adatok hibásan szerepelnek bármely megjelenési felületen, Ön a fenti elérhetőségeken írásban kérheti, hogy a Sulimotivátor módosítsa valamely adatait. A Sulimotivátor az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

Törléshez való jog

Ön a fenti elérhetőségeken írásban kérheti a Sulimotivátortól az adatok törlését. Ebben az esetben a Sulimotivátor az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Az adatot nyilvántartásunkból töröljük, az elektronikus információs felületekről eltávolítjuk.

 

Tiltakozáshoz való jog

A fenti elérhetőségeken írásban tiltakozhat az adatok kezelése ellen, ha a Sulimotivátor személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a Sulimotivátor fenntartójánál nyújthat be jogorvoslati kérelmet. A Sulimotivátor fenntartója: Czerovszki Zoltán

e-mail: info@sulimotivator.hu